Casa BIO

Conceptul de casă bio a devenit din ce în ce mai cunoscut şi la noi, deşi casele strămoşilor noştri   întruneau toate caracteristicile unei astfel de construcţii, prin natura materialelor folosite. Mare parte dintre deţinătorii unui teren pe pământ aleg să-şi construiască o casă bio sau apelează  direct la achiziţionarea unei case de acest tip.

Casa Bio

Caracteristica de casă bio este reprezentată de mai multe aspecte pe care o construcţie trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de statutul „bio”.

În primul rând, casa bio este în echilibru perfect cu mediul şi cu omul, nicio etapă a ridicării acesteia şi niciun material de construcţie folosit neagresând mediul prin natura lor sau  prin impactul pe care îl au asupra aerului, apei şi pământului. O casă bio reprezintă un mediu sigur pentru cei care locuiesc în ea, evitându-se folosirea materialelor şi substanţelor care pot fi nocive pentru  om.

O casă bio presupune construirea cu elemente puse la dispoziţie de către natură, asupra cărora nu se intervine pentru a le modifica structura şi componenţa, astfel încât să devină toxice sau dăunătoare.

Casa bio înseamnă găsirea în  natură a resurselor  care dau posibilitatea obţinerii unui confort minim, fără a apela la reţelele clasice, acest lucru presupunând obţinerea electricităţii şi căldurii prin tehnici care favorizează întreţinerea mediului înconjurător, protejarea naturii şi a omului.

O casă bio înseamnă costuri moderate, acest lucru variind în funţie de procedurile la care se recurge pentru a obţine materia primă necesară construcţiei şi de  tehnicile alese pentru asigurarea electricităţii, apei şi căldurii.

Casa bio înseamnă materiale de construcţie bio, adică materiale de construcţie în producerea cărora s-a urmărit eliminarea substanţelor care afectează starea de sănătate umană şi care agresează mediul înconjurător, producând dezechilibre majore, sesizate în timp la nivel global.

O casă bio înseamnă comuniunea cu natura, descoperirea resurselor inepuizabile pe care aceasta ni le pune la dispoziţie pentru un trai normal şi echilibrat, scoţându-ne din limitele industrializării masive şi al goanei după un confort nefiresc şi inutil, având în vedere efectele nocive pe care acestea le au în timp asupra mediului şi asupra omului. Casa bio îşi propune diminuarea poluării şi stoparea fenomenului de încălzire globală. Casa bio vizează  protejarea mediului înconjurător şi a  sănătăţii omului, reintroducându-l în echilibrul atât de important  cu natura.

Ridicarea unei case bio nu presupune mai mult sau mai puţin timp decât o construcţie standard. Se poate construi în aceeaşi perioadă de timp, fiind hotărâtoare dimensiunile şi timpul de achiziţionare al materialelor.

O casă bio poate acopri orice suprafaţă, oricât de mare, şi nu impune neapărat restricţii de înălţime, însă specialiştii recomandă casele bio nu foarte înalte, fiind mai eficiente şi economice pe termen lung.

Materialele de construcţie folosite pentru ridicarea unei case bio variază de la lemn, paie, stuf, nisip, pietriş, argilă, piatră,  chirpici, lut, pământ bătătorit, saci umpluţi cu diverse materiale şi lista continua, ideile în domeniu devenind din ce în ce mai variate şi mai îndrăzneţe, odată cu amploarea pe care a înregistrat-o acest fenomen.

Lemnul este unul dintre cele mai apreciate materiale naturale de construcţie folosit pentru ridicare  unei case bio. Lemnul prezintă o serie foarte mare de avantaje, atunci când este vorba despre durabilitatea unei construcţii şi de echilibrul cu mediul înconjurător.

Prin umezirea şi uscarea repetată, lemnul devine extrem de rezistent în timp. Lemul are proprietatea de a se adapta mediului, dilatându-se şi contractându-se, este un bun termoizolant şi  poate izola fonic. Lemnul trăieşte odată cu casa, suferind transformări care prelungesc durata construcţiei. Casele bio din lemn pot fi făcute din bârne, buşteni, rumeguş, scânduri, formele în care este tăiat şi prelucrat lemnul variind în funcţie de preferinţele proprietarului.

Indiferent de natura materialor de construcţie folosite pentru ridicrea unei case bio, structura va fi făcută din lemn, tocmai datorită avantajelor pe care acesta le deţine.

Paiele reprezintă o altă alternativă, atunci când se doreşte ridicarea unei case bio. Paiele sunt un produs agricol care nu dăunează omului şi mediului. Folosirea acestora în construcţii prezintă o serie de avantaje. Baloţii de paie sunt buni termiozolanţi, conferind un confort termic plăcut, sunt uşor de achiziţionat şi de folosit, oferă eficienţă economică şi energetică, reprezentând astfel materia primă pentru o  casa bio. Atunci când se folosesc paie în construcţia unei case, trebuie avut în vedere faptul că inamicul  acestora este umiditatea, deci, apelându-se la o echipă de specialişti, se va construi casa astfel încât acest fenomen să fie evitat.

Pentru construirea unei case bio, baloţii de paie vor fi tencuiţi cu argilă sau un amestec din nisip, paie şi argilă. Grosimea acestui strat variază între 3 şi 5 centimetri şi este obligatoriu, deoarece astfel se asigură protecţie în faţa incendiilor şi umidităţii excesive. Natura compactă a unui balot de paie nu include atâta aer încât să permită arderea rapidă, însă, cu toate acestea, tencuirea este obligatorie.

Pentru camerele de baie şi bucătărie, şi pentru montarea instalaţiilor electrice, se recomandă aplicarea unui zid din cărămidă arsă, ca măsură de protecţie. Orice variată se găseşte în acest sens, se va apela doar la materiale naturale.

Pentru ridicarea unei case bio se poate folosi şi piatra, fie ca singur material de construcţie, fie în combinaţie cu lemnul.

Piatra este un material natural extrem de rezistent, care pune la dispoziţia omului o varietate de structuri, forme şi nuanţe. Fie lăsată în formă naturală, fie uşor prelucrată, piatra se constituie într-un material de construcţie cu excelente proprietăţi de izolaţie fonică şi termică. Avantajele unei case din piatră sunt multe. În primul rând aspectul estetic este unic, pereţii exteriori nepresupunând niciun tip de tencuială. Pentru interior, se poate opta pentru o simplă şlefuire, în vederea obţinerii unui aspect mai fluent. Astfel, piatra nu necesită o îngrijire specială, conferă durabilitate şi confort termic. În combinaţie cu lemnul, aspectul general al casei va fi unul plăcut, original  şi cald.

Colbul reprezintă un amestec extrem de durabil, realizat din pământ, paie, argilă şi nisip, şi a fost folosit pentru ridicarea caselor, încă din cele mai îndepărtate timpuri. Este o metodă străveche care nu presupune folosirea altor tehnci complicate, ci doar prelucrarea manuală. Casele bio ridicate din colb au un aspect natral, datorită maleabilităţii materiei  prime din care sunt făcuţi pereţii. Colbul reprezntă un bun izolator fonic şi termic, iar pentru a i se spori rezistenţa, i se adaugă o tencuială pe bază de var. De asemenea, pentru protejarea unei astfel de case, o atenţie mărită se va acorda fundaţiei şi acoperişului.

Chirpiciul reprezintă o altă variantă moştenită din timpuri îndepărtate, pentru ridicarea unei case bio. Dintr-un amestec de apă, lut galben şi paie, care se usucă la soare, se obţine materia primă necesară ridicării unei case bio. Chirpiciul deţine o serie de avantaje care îl plasează în preferinţele constructorilor de case bio. Asigură izolaţie termică şi fonică, nu emană substanţe toxice şi prezintă o mare  rezistenţă la cutremure, fiind foarte flexibil.  Peretele din chirpici necesită o zidărie pe bază de var, pământ şi apă, însă presupune atenţie la montarea acoperişului şi la izolaţia casei.

Astfel, materialele din care poate fi ridicată o casă bio, sunt extrem de variate, însă nu pot fi folosite la întâmplare. Cu atât mai mult la acest tip de lucrare trebuie apelat la specialişti, aceştia deţinând toate datele legate de fiecare material natural în parte, de modul cum se prelucrează şi cum acesta se va comporta în timp, astfel încât rezultatul să reprezinte un succes.

Varianta acoperişurilor verzi sau vii este una dintre cele mai apreciate atunci când este vorba de casele bio, însă montarea unui astfel de acoperiş depinde foarte mult de zona unde se află casa şi se tipul materialelor de construcţie. Este o altă modalitate de a suplimenta efectele benefice pe care casa bio le are asupra omului şi naturii.

Casa bio presupune o fundaţie care nu interferează cu  mediul, putându-se folosi piatra, cărămida sau sacii umpluţi cu nisip.

Casa bio nu înseamnă doar materiale de construcţie ecologice. Casa bio  înseamnă economisirea electricităţii şi a apei, înseamnă capacitea acestei construcţii de a funcţiona de sine stătător, fără a presupune racordarea la sistemele clasice.

Încălzirea şi apa caldă pot fi asigurate prin montarea pompelor de căldură ecologică, care funcţionează pe baza căldurii acumulate în pereţi sau prin montarea panourilor fotovoltaice, care pot furniza energia electrică necesară alimentării unui aparat care poate genera căldură.

Unei case bio i se va ataşa o fosă septică ecologică, întregind astfel proprietăţile ecologice ale întregii construcţii.

Chiar şi astfel de case  au nevoie de o certificare care să le ateste statutul de „bio”. Pentru demararea proiectului  de  ridicare a unei case bio  este nevoie de autorizaţii de construcţie, ca şi în cazul oricărei clădiri, ţinându-se însă comt de aspectele specifice.


MWISHO PE FACEBOOK

Ai ceva de adăugat?...

*